Cảm ơn em, làm tim anh tỉnh giấc

Một mùa xuân thay rét cho mùa đông

 

Cảm ơn em, cho anh thích màu hồng

Màu nữ tính nguỵ trang – em dí dỏm

 

Cảm ơn em, làm lòng anh dậy sóng,

Nghĩ về em, những mộng ước trào dâng

 

Cảm ơn cả lời to nhỏ bâng khuâng,

Để anh hiểu: anh muôn phần yêu em !

BS Tăng Quang Thái

05/03/2011