CẢI THIỆN TỶ LỆ CÓ THAI SAU IUI BẰNG CÁCH TĂNG ĐỘ DI ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG VỚI YẾU TỐ HOẠT HOÁ TIỂU CẦU

Tóm tắt: 10 – 15% các cặp vợ chồng bị vô sinh,  và nguyên nhân do vợ và chồng là tương đương nhau. Đối với người chồng, đòi hỏi phải có một số lượng tinh trùng nhất định với hình dạng bình thường và độ di động hiệu quả để Đọc tiếp…