Vô kinh không bế tắc kèm giãn tĩnh mạch tinh: hiệu quả của vi phẫu thuật cột tĩnh mạch tinh giãn hai bên ngả bẹn – bìu

Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Nguyễn Thành Như TÓM TẮT Mở đầu: Vô tinh không bế tắc có thể do giãn tĩnh mạch tinh gây ra. Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả của phương pháp vi phẫu cột tĩnh mạch tinh giãn hai bên ngả bẹn-bìu trên bệnh nhân vô tinh Đọc tiếp…