Theo thống kê có khoảng 1/5 bệnh nhân hiếm muộn do các bất thường ở lòng tử cung. Để đánh giá các bất thường của tử cung, bệnh nhân thường được siêu âm ngã âm đạo, siêu âm bơm nước vào lòng tử cung, chụp buồng tử cung – vòi trứng (hysterosalpingography – HSG) và nội soi buồng tử cung (Hysteroscopy –  HS). Chụp buồng tử cung vòi trứng – HSG là phương pháp đơn giản, khá an toàn cho bệnh nhân, cung cấp hình ảnh gián tiếp của lòng tử cung và hai vòi trứng. Trong khi đó, HS chỉ định trong các trường hợp [1] có bất thường hay nghi ngờ bất thường trên siêu âm hoặc HSG, [2] thất bại hỗ trợ sinh sản nhiều chu kỳ, [3] vô sinh chưa rõ nguyên nhân thời gian dài, [4] tiền sử viêm vùng chậu nặng hoặc có phẫu thuật vùng chậu, [5] xuất huyết tử cung bất thường, [6] sẩy thai liên tiếp. Một nghiên cứu vừa được thực hiện nhằm đánh giá giá trị chẩn đoán của HSG so với HS, và cũng nhằm xác định nhóm bệnh nhân nào cần được chỉ định HS sớm khi khảo sát vô sinh.

Nghiên cứu này thực hiện trên 359 bệnh nhân hiếm muộn, vừa được chị định HSG, vừa chỉ định HS. Kết quả cho thấy HSG có độ nhạy 21,56%, độ chuyên biệt 83,76%, giá trị tiên đoán dương 55,26%, giá trị tiên đoán âm 70,75%. Tỷ lệ âm tính giả của HSG là 78,43%, tỷ lệ dương tính giả 16,23%. Khi kết quả HSG bình thường thì có 41,1% bệnh nhân trên 35 tuổi có bất thường lòng tử cung khi thực hiện HS. Khi phân tích nhóm bệnh nhân thất bại với các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, có 31,1% – 47,8% bệnh nhân chụp HSG bình thường nhưng lại phát hiện bất thường khi thực hiện HS. Các bất thường được phát hiện qua HS bao gồm polyp lòng tử cung, nhân xơ tử cung dưới niêm mạc, vách ngăn tử cung…

Các tác giả kết luận HS nên được chỉ định sớm ở những bệnh nhân trên 35 tuổi và từng thất bại với hỗ trợ sinh sản, ngay cả khi kết quả HSG trước đó là bình thường.

Nguồn: Comparison of hysterosalpingography and hysteroscopy in the evaluation of the uterine cavity in patients undergoing assisted reproductive techniques, Fertility and Sterility vol.96, No.2, August 2011

BS. Lê Tiểu My – IVF Mekong