Wasington, ngày 14/05: Một nghiên cứu mới đã tiết lộ một nhóm nhỏ các gen nằm trong ty thể có thể giúp làm sáng tỏ những bí ẩn đằng sau vô sinh nam giới.

Theo các nhà nghiên cứu, hầu như các gen của chúng ta phải chịu một quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa các đột biến có hại từ tích lũy tự do trong nguồn gen của hầu hết các loài.

Tuy nhiên, các đột biến xấu xuất hiện sau đó cá nhân tích lũy đột biến này có xu hướng tác động rất xấu lên việc tái tạo và sống sót.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Damian Dowling giải thích rằng các gen ty thể bất thường bởi vì chúng chỉ được truyền từ mẹ sang con.

“Thực tế này dường như không đáng kể thực sự có một hệ quả rất lớn đối với nam giới. Nó có nghĩa là các đột biến trong ty thể có thể vượt qua sự không chú ý của sự kiểm soát chất lượng và do đó tích lũy với mức cao hơn, liệu các đột biến này có tác dụng hại lên nam giới nhưng không có hại lên nữ giới.” Tiến sĩ Damian Dowling cho biết.

“Đây là do tất cả các sàng lọc của những đột biến ty thể xảy ra ở nữ giới như là kết quả của sự thừa kế từ mẹ”, ông ấy nói thêm.

Theo nghiên cứu, các thiết lập cụ thể của gen ty thể mà một cá nhân tích lũy có những tác dụng lớn lên sự biểu hiện của khoảng 10% của tất cả các gen khác ở nam giới, nhưng hầu như không tác dụng lên nữ giới.

Các gen ảnh hưởng nhiều nhất ở nam giới được biểu hiện hầu như riêng biệt trong cơ quan sinh dục nam giới và liên quan đến đến khả năng sinh sản nam giới.

“Những gì kết quả của chúng tôi cho thấy ty thể đã vô tình tiến hóa theo hướng có hại cho nam giới, nhưng tốt cho nữ giới, như là một sản phẩm phụ của sự truyền từ người mẹ.” Tiến sĩ Dowling cho biết.

Nghiên cứu đã được xuất bản trên Science today

Nguyễn Phú Quí, theo:topnews.in