Ngày 8/4 tại Hà Nội, Ban soạn thảo Luật TN phối hợp với Ban quản lý Chương trình sáng kiến SKSS vị thành niên (TW Đoàn) và Văn phòng UNICEF tại Việt Nam đã tổ chức Thảo luận về các nội dung quy định đối với nhóm tuổi 16-18 trong Luật TN.

Trên thực tế, nhóm tuổi 16- 18 có những đặc điểm khác so với những TN từ đủ 18 tuổi trở lên và cũng khác với nhóm vị thành niên dưới 16 tuổi. Chính vì thế mà dự thảo Luật TN gần nhất (ngày 21/3/2005) đã dành hẳn chương 3 quy định về quyền và trách nhiệm của TN từ 16- 18 tuổi.

10 ý kiến phát biểu tại hội thảo đã thống nhất cách gọi nhóm tuổi này là: thanh niên từ 16- 18 tuổi (thay cho thuật ngữ “chưa thành niên” hoặc “TN vị thành niên”) và giữ nguyên chương 3 về quyền và nghĩa vụ dành cho nhóm tuổi này. Đồng thời, nhiều ý kiến bổ sung cần chú trọng đến các vấn đề sức khoẻ sinh sản/sức khoẻ tình dục (SKSS/SKTD) mà lứa tuổi này đang gặp phải.

Theo bà Đặng Thị Khao Trang- Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục DS-SK-MT, Phó BQL Chương trình sáng kiến SKSS (TW Đoàn), trong luật cần khuyến khích áp dụng cách tiếp cận vấn đề này một cách toàn diện như: có sự tham gia của các nhóm đối tượng đích, tiếp cận dựa trên quyền, hướng đến công bằng giới.

Bà Trang đề nghị: “Trong luật cần sử dụng cụm từ “SKSS/SKTD” thay cho cụm từ “SKSS” và các quyền cần bổ sung là: Quyền được sống; được công bằng và không bị phân biệt đối xử; Quyền được riêng tư và tự do suy nghĩ; Quyền được lựa chọn gia đình và KHHGĐ; Quyền được quyết định có hay không và khi nào có con”.

Phương Hiếu