CNSH. NGUYỄN NỮ HẢI LONG

Theo ghi nhận từ tổ chức HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) năm 2010, tỉ lệ mang thai từ chuyển phôi tươi là 33.4% so với 22.8% từ chuyển phôi rã đông. Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới nhất tại Hội nghị thường niên về sinh sản tại Anh cho rằng những em bé sinh ra từ phôi trữ đông thì nặng hơn và có thai kỳ mang thai dài hơn so với những em bé sinh ra từ phôi tươi.

Suzanne Cawood và cộng sự tại Trung tâm sức khỏe và sinh sản tại Anh đánh giá cân nặng và thời gian mang thai của 384 đứa trẻ sinh ra sau chuyển phôi tươi và 108 trẻ sinh ra từ phôi trữ. (Các trường hợp đa thai loại ra khỏi nghiên cứu)

Trẻ sinh ra từ phôi trữ nặng hơn có ý nghĩa (nặng hơn 253g; p < 0.001); và có chu kì mang thai dài hơn so với những trẻ sinh ra từ phôi tươi (dài hơn 0.649 tuần, p = 0.01). Tỉ lệ trẻ sinh ra có trọng lượng thấp (<2500g) sau chuyển phôi trữ nhỏ hơn so với chuyển phôi tươi (3.7% so với 10.7%; p = 0.024).

Nguyên nhân chưa được giải thích rõ ràng và nhóm cho rằng cần có nhiều nghiên cứu hơn  nữa về vấn đề này và tìm ra xem liệu có nguyên nhân nào khác tác động đến quá trình mang thai khác biệt giữa chu kì chuyển phôi tươi và chu kì chuyển phôi rã đông.

Người dẫn đầu nghiên cứu, Suzanne Cawood, phát biểu “ Chúng ta cần đảm bảo rằng những quy trình hỗ trợ sinh sản sẽ cho ra những em bé có sức khỏe tốt nhất”.

“Nguyên nhân đằng sau của kết quả tìm ra này vẫn chưa được hiểu, nhưng một khả năng có thể đưa ra là có sự khác biệt về môi trường tử cung giữa chu kỳ tươi, khi phôi được chuyển vào sớm sau khi trứng được thu nhận; so với chu kỳ rã đông, khi tử cung không bị kích thích trong những ngày trước chuyển phôi. Tuy nhiên cần có thêm nghiên cứu để chứng minh cho giả thuyết đưa ra”.

Các nhà khoa học tại Đan Mạch trong năm 2008 cũng cho kết quả tương tự và giải thích thêm rằng chỉ có những phôi chất lượng tốt nhất mới có thể sống sót sau quy trình trữ đông.

                                                                                                            Theo BioNews, London