Những phụ nữ mà qua 6 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm (IVF) với chu kỳ chuyển phôi tươi hoặc phôi đông có nhiều khả năng để thành công nếu họ còn trẻ, theo một trung tâm nghiên cứu hồi cứu lớn được công bố trên New EnglandJoumalof Medicine

“ Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng IVF có thể khắc phục vô sinh ở phụ nữ trẻ tuổi , nhưng nó không đảo ngược sự suy giảm tuổi phụ thuộc vào khả năng sinh sản” , viết Beth A.Malizia, MD, và các đồng nghiệp tại Trung Tâm Y Tế Beth Isreal Deaconess và Trường Y Harvard ở Boston, Massachusetts

Nghiên cứu hồi cứu bao gồm 6164 bệnh nhân trãi qua 14,248 chu kỳ IVF. Tỷ lệ sinh được tích lỹ ước tính bằng cách sử dựng phương pháp “ lạc quan” ( giả sử những người
phụ nữ không quay trở lại cho cho chu kỳ thụ tinh ống nghiệm tiếp theo đã có cơ hội sinh con giống như những người quay trở lại) và một phương pháp “ bảo thủ” ( giả sử những người phụ nữ không quay trở lại sau điều trị thụ tinh ống nghiệm đã không có cơ hội có một trẻ sống). Sau 6 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm, tỷ lệ sinh sống là 72% với việc phân tích lạc quan và 51% với việc phân tích bảo thủ. Trong số các đoàn của phụ nữ từ 35 tuổi trở xuống , tỷ lệ tương ứng là 86% và 65%. Đối với phụ nữ trên 40 tuổi tỷ lệ tương ứng là 42% và 23%

Các tác giả lưu ý rằng tỷ lệ lạc quan có thể đại diện cho một sự đánh giá quá cao, trong khi tỷ lệ bảo thủ có thể quá bi quan .” Như vậy , thực sự tích luỹ tỷ lệ sinh sống trong dân số của chúng tôi có lẽ là giữa các ước lượng của bảo thủ và lạc quan “, họ viết

Các kết quả cụ thể của nghiên cứu này có thể khái quát hơn so với kết quả của các nghiên cứu trước đây của IVF, có hoặc không phân tầng theo độ tuổi hoặc bao gồm các mẫu có kích thước nhỏ . Nghiên cứu này bao gồm một số lượng lớn bệnh nhân trong mỗi nhóm tuổi trãi qua 6 chu kỳ IVF và các tác giả tin rằng ‘ tỷ lệ tích lỹ sinh sống … có thể sử dụng tư vấn cho bất kỳ bệnh nhân ở độ tuổi nào”. Nghiên cứu này đã khắc phục được hạn chế của các nghiên cứu trước đây sử dụng mang thai( chứ không phải sinh sống) như là kết quả chính và không báo cáo sinh nhiều.

Tỷ lệ mang thai và trẻ sinh ra sống trên mỗi chu ky báo cáo trong nghiên cứu này là hơi thấp hơn so với những người đọc báo cáo trong dữ liệu quốc gia năm 2005. Các tác giả cho rằng tỷ lệ thấp hơn có thể phản ánh trong phạm vi bảo hiểm trong tiểu bang Massachusetts , trong đó khuyến khích việc chuyển phối ít hơn, do vậy có nhiều khả năng sẽ giảm thiểu số lượng sinh nhiều sống.

“Những tuổi cụ thể mà tỷ lệ tích luỹ sinh sống lạc quan và bảo thủ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tư vấn cá nhân trong một dân số lớn bệnh nhân xem xét điều trị IVF “, các tác giả kết luận

N Engl J Med 360:236-243

Lược dịch: Lê Thị Vân Trâm, Tăng Quang Thái

Chuyên mục: 3. Hiếm muộn