Tinh hoàn tiết ra testosterone cần thiết để sản xuất tinh trùng. Testosterone được sản xuất bởi những tế bào đặc biệt trong tinh hoàn gọi là tế bào Leydig khi bị hormon tuyến yên là LH kích thích. Thêm vào đó, sản xuất tinh trùng cần có hormon tuyến yên khác, gọi là FSH.

– Hormon nào cần được xét nghiệm?


Testosterone và hormon tuyến yên (FSH và LH) được tiết vào máu và có thể dễ định lượng khi kiểm tra các mẫu máu nếu những vấn đề hormon là nguyên nhân vô sinh.

Kết hợp với những kết quả phân tích tinh dịch, những chẩn đoán sau có thể nghĩ tới trong trường hợp có liên quan đến nguyên nhân vô sinh nam do hormon

Số lượng
tinh trùng
FSH LH Testosterone
Thấp
hoặc
không có
Rất thấp Rất thấp Rất thấp Những vấn đề tuyến yên có thể là nguyên nhân giảm sản xuất FSH và LH, gây ra tình trạng testosterone thấp và vô sinh
Thấp
hoặc
không có
Rất cao Rất cao Thấp hoặc bình thường FSH và LH ở mức cao, có thể làm cho mức testosteron từ thấp đến bình thường, gây ra vấn đế ở tinh hoàn
Thấp
hoặc
không có
Rất cao Bình thường Bình thường Đối với nhiều người đàn ông vô sinh, tế bào sản xuất testosterone (tế bào Leydig) ở tinh hoàn có thể hoạt động bình thường và chỉ có vấn đề ở ống sinh tinh. Cơ thể sẽ tiết ra nhiều FSH hơn để đáp ứng với tình trạng này.
Không có Bình thường Bình thường Bình thường Tắc nghẽn dòng chảy tinh trùng

BS. Tăng Quang Thái

Theo Australia Andrology